Wyznaczanie parametrów gruntów na podstawie normy PN-B-03020:1981 "Grunty budowlane -- Posadowienie bezpośrednie budowli -- Obliczenia statyczne i projektowanie"

Rodzaj gruntów
Nazwa gruntu
Typ
Parametr wiodącycu << >>

# Opis Symbol Wartość Jednostka
Gęstość właściwaρs26.50kN/m3
Gęstość objętościowaρ22.00kN/m3
Wilgotność naturalnawn9%
Kąt tarcia wewnętrznegoφ16.4%
Stopień plastyczności gruntuIl0.10
Kohezjacu22.00kPa
Moduł pierwotnego odkształcenia gruntuEo25 933kPa
Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnejM037 047kPa
Edometryczny moduł ściśliwości wtórnejM61 757kPa

Opracowanie: ispus, 2021.