Wyznaczanie parametrów gruntów na podstawie normy PN-B-03020:1981 "Grunty budowlane -- Posadowienie bezpośrednie budowli -- Obliczenia statyczne i projektowanie"

Rodzaj gruntów
Nazwa gruntu
WilgotnośćParametr wiodący


Id (0.2-1.0) << >>

# Opis Symbol Wartość Jednostka
Gęstość właściwaρs26.50kN/m3
Gęstość objętościowaρ18.50kN/m3
Wilgotność naturalnawn14%
Kąt tarcia wewnętrznegoφ33.0st.
Stopień zagęszczenia gruntuId0.50
Moduł pierwotnego odkształcenia gruntuEo79 903kPa
Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnejM094 688kPa
Edometryczny moduł ściśliwości wtórnejM105 208kPa

Opracowanie: ispus, 2021.