Wyznaczanie parametrów gruntów na podstawie normy PN-B-03020:1981 "Grunty budowlane -- Posadowienie bezpośrednie budowli -- Obliczenia statyczne i projektowanie"


Opracowanie: ispus, 2021.